Artwork > Body Frames

Body Frame (Nesting)
Body Frame (Nesting)
Glazed Ceramic
10 x 12 x 3 inches
2022