Artwork > Body Frames

Body Frame (Pathways)
Body Frame (Pathways)
Glazed Ceramic
12 x 15 x 6 inches
2022